Điểu khoản & điều kiện sử dụng

Cập nhật lần cuối: 20/03/2024

BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG NÀO TRONG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (“ĐIỀU KHOẢN”) DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG NÀO NÀY. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI SAIGON REVIEW. (“CHÚNG TÔI”, HOẶC “CỦA CHÚNG TÔI”) TẠI saigonreview.vn

Hạn chế sử dụng chung

Tổ chức hoặc các bên thứ ba cấp quyền cho Tổ chức nắm giữ mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với thông tin và nội dung trên trang web này (“Trang web”). Những tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) tên công ty, tên thương mại, logo và thiết kế (“Thương hiệu”) do Quỹ sở hữu (bao gồm SAIGON REVIEW); (ii) các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web; và (iii) văn bản, bản in nghệ thuật và nội dung âm thanh được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Giống như chúng tôi yêu cầu người dùng tôn trọng bản quyền và thương hiệu của chúng tôi, chúng tôi cũng tôn trọng bản quyền và thương hiệu của người khác. Bạn có thể sử dụng thông tin và nội dung đó cũng như hiển thị và in ra các trang từ Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, với điều kiện là mọi bản in đều giữ nguyên mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu khác.

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở đây, bạn không có quyền sao chép, tải xuống, hiển thị, thực hiện, sao chép, phân phối, sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc nâng cao bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên Trang web này theo bất kỳ cách nào. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ Thương hiệu nào, ngoại trừ trường hợp được quy định trong các Điều khoản này và không có nội dung nào được nêu hoặc ngụ ý khác trên Trang web cấp cho bạn bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào để làm như vậy.

Việc sử dụng trái phép Trang web này hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được đăng trên Trang web này đều bị nghiêm cấm. Việc sử dụng trái phép bất kỳ Nhãn hiệu nào, bao gồm sao chép, bắt chước, pha loãng hoặc sử dụng gây nhầm lẫn hoặc gây hiểu lầm, đều bị cấm theo luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Quyền hạn chế được cấp bởi Chính sách quyền riêng tư này sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho bạn NẾU bạn vi phạm BẤT KỲ Điều khoản nào.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, việc SỬ DỤNG thông tin VÀ nội dung TRÊN Trang web này TRÊN BẤT KỲ trang web nào khác HOẶC TRONG môi trường máy tính nối mạng CHO MỌI mục đích HOẶC BẤT KỲ sự tái xuất bản nào HOẶC phân phối lại BẤT KỲ thông tin VÀ nội dung nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng khung Trang web này , HOẶC BẤT KỲ trang nào của nó, trong một trang web khác, đều bị cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Bình luận

Tổ chức có QUYỀN BẤT CỨ LÚC NÀO mà không cần thông báo VÀ THEO quyết định riêng của chúng tôi: (i) chỉnh sửa BẤT KỲ nhận xét nào bạn cung cấp cho Trang web ĐỂ phản hồi lại một bài đăng trên blog (“Nhận xét”); (ii) KHÔNG bao gồm BẤT KỲ BÌNH LUẬN NÀO như vậy TRÊN Trang web; (iii) xóa MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ BẤT KỲ BẤT KỲ BÌNH LUẬN NÀO TỪ máy chủ của chúng tôi, TỪ Trang web VÀ TỪ BẤT KỲ hình thức HOẶC phương tiện nào khác; VÀ (iv) chấm dứt khả năng đăng Nhận xét lên Trang web của bạn.

Nhận xét của bạn KHÔNG được bao gồm BẤT KỲ tài liệu nào (a) phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng HOẶC vu khống BẤT KỲ người nào; (b) xâm phạm HOẶC vi phạm quyền riêng tư HOẶC công khai của BẤT CỨ người nào; (c) vi phạm bản quyền HOẶC các quyền sở hữu trí tuệ khác HOẶC vi phạm pháp luật; (d) LÀ khiêu dâm HOẶC tục tĩu; (e) cấu thành quảng cáo; HOẶC (f) mời chào kinh doanh.

KHI bạn cung cấp BÌNH LUẬN CHO Trang web, bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm duy nhất VÀ chịu TẤT CẢ trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả các khiếu nại về vi phạm, bôi nhọ VÀ vu khống) liên quan đến BÌNH LUẬN đó, bao gồm thông tin, tuyên bố, sự kiện VÀ tài liệu có trong đó .

BẰNG CÁCH cung cấp BÌNH LUẬN CHO Trang web, bạn CẤP cho chúng tôi QUYỀN VÀ giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền VÀ có thể cấp phép lại tự do SỬ DỤNG, sao chép, xuất bản, dịch, TẠO các tác phẩm phái sinh TỪ, phân phối VÀ hiển thị BÌNH LUẬN của bạn ở bất cứ đâu, CHO BẤT KỲ mục đích nào, dù là thương mại HAY phi thương mại VÀ TRONG BẤT KỲ hình thức nào, phương tiện HOẶC công nghệ hiện đã được biết đến HOẶC được phát triển sau này.

Thư điện tử (Email)

NẾU bạn gửi E-mail cho chúng tôi, xin lưu ý rằng Internet KHÔNG phải là phương thức truyền thông tin an toàn. Chúng tôi sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm pháp lý ĐỐI VỚI BẤT KỲ tổn thất HOẶC thiệt hại nào do việc chặn VÀ/HOẶC việc bên thứ ba sử dụng trái phép BẤT KỲ thông tin nào bạn gửi QUA E-mail. ĐỂ BIẾT thông tin về việc chúng tôi SỬ DỤNG địa chỉ E-mail của bạn, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có sẵn tại đây.

Tương tác của bên thứ ba và liên kết đến trang web của bên thứ ba

Các ý kiến ​​và tuyên bố khác được những người đóng góp bày tỏ là của riêng họ chứ không phải ý kiến ​​của Tổ chức. Nội dung do bất kỳ người đóng góp nào tạo ra là trách nhiệm duy nhất của người đóng góp và tính chính xác cũng như tính đầy đủ của nội dung đó không được Tổ chức đảm bảo.

Để thuận tiện cho bạn, Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có thể liên kết đến Trang web này. Các liên kết đến hoặc từ trang web của bên thứ ba, dù có được chúng tôi cung cấp hay không, không ngụ ý bất kỳ mối liên kết nào giữa chúng tôi và chủ sở hữu trang web hoặc sự chứng thực, phê duyệt hoặc xác minh của chúng tôi về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có sẵn trên bên thứ ba đó các trang web. Chúng tôi không định kỳ xem xét các trang web của bên thứ ba này và bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung trên bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy. Các trang web của bên thứ ba này có thể có chính sách bảo mật khác với chính sách của chúng tôi và các trang web bên thứ ba đó có thể cung cấp mức độ bảo mật kém hơn Trang web này. Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các trang web khác, chúng tôi không khuyến nghị việc mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ do tổ chức tài trợ của bất kỳ trang web được liên kết nào cung cấp.

Tính khả dụng

Không phải tất cả các sản phẩm được mô tả trên Trang web này đều có sẵn trên toàn thế giới và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng bạn sẽ có thể có được các sản phẩm được mô tả ở đây trong phạm vi quyền hạn của mình.

Tính tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều khoản này được cho là không thể thực thi toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do gì thì phần còn lại của điều khoản đó và Điều khoản sẽ có thể tách rời và sẽ vẫn có hiệu lực trong phạm vi phù hợp với mục đích của Điều khoản.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO CÓ TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “Ở ĐÂU”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO. CHÚNG TÔI VÀ BẤT CỨ BÊN THỨ BA NÀO CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CHO TRANG WEB NÀY, KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHẤT LƯỢNG, PHÙ HỢP, SỰ THẬT, CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI TUYỆT VỜI TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM VỀ LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG NÀY. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY CÁCH NÀO, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, BẰNG ĐÂY TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM. NHỮNG CỘNG TÁC VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NỀN TẢNG, HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG HỌ ĐÓNG GÓP CHO TRANG WEB.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC; (ii) TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC (iii) LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. BẠN (CHƯA PHẢI CHÚNG TÔI) CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ, SỬA CHỮA HOẶC SỬA CHỮA CÓ THỂ CẦN THIẾT CHO THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH CỦA BẠN DO KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ VI-RÚT, LỖI HOẶC VẤN ĐỀ KHÁC NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ KHI TRUY CẬP TRANG WEB NÀY .

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM, TẤT CẢ NỘI DUNG CÓ THỂ TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC MÀ CHÚNG TÔI LIÊN KẾT VÀ TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN TRANG WEB NÀY CHỈ ĐƯỢC BẢO ĐẢM VỚI SỐ TIỀN TỐI THIỂU THEO PHÁP LUẬT YÊU CẦU.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý ĐẶC BIỆT RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DƯỚI MỌI THIỆT HẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC trừng phạt, MẤT MÁT HOẶC CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ HOẶC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀO HOẶC BẤT KỲ BÊN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NÀO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ LỖI VỀ HIỆU SUẤT, LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, LỖI, CHẬM HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN, VI-RÚT MÁY TÍNH HOẶC LINE HOẶC HỆ THỐNG THẤT ​​BẠI, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC CHI PHÍ ĐÓ.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và, theo lựa chọn của chúng tôi, bảo vệ Tổ chức và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở , phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi không đúng cách, vi phạm các Điều khoản này, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ Nhận xét nào bạn cung cấp cho Trang mạng.

Thông báo DMCA

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) cung cấp cơ chế thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ về các khiếu nại về việc sử dụng trái phép tài liệu có bản quyền. Theo DMCA, khiếu nại phải được gửi đến Đại lý được chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tin tưởng rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã bị sao chép trái phép trên Trang web của chúng tôi theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho Đại lý được chỉ định của Trang web này:

Văn phòng đại diện của Sài Gòn Review.
18A Nguyễn Gia Trí
Phường 25
Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, 700000

Xin lưu ý rằng để có hiệu lực, thông báo khiếu nại của bạn phải tuân thủ các yêu cầu chi tiết được nêu trong DMCA. Bạn được khuyến khích xem xét chúng (xem 17 U.S.C. Phần 512(3)) trước khi gửi yêu cầu của mình.

Vui lòng không gửi bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác đến Đại lý được chỉ định, người được chỉ định chỉ nhằm mục đích nhận thông báo khiếu nại bản quyền theo DMCA.

Cảm ơn.

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này hoặc thông tin hoặc nội dung trên Trang web này mà không cần thông báo bất cứ lúc nào và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Điều khoản, thông tin hoặc nội dung đã sửa đổi trên Trang web này. Bạn đồng ý xem lại các Điều khoản này định kỳ để biết những sửa đổi đó và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web này sẽ được coi là sự chấp nhận cuối cùng của bạn đối với các Điều khoản đã sửa đổi.

Nền tảng đánh giá minh bạch nhất tại TPHCM

Hàng ngàn điểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại Tp. Hồ Chí Minh được cộng đồng Reviewer trải nghiệm và đánh giá khách quan, minh bạch, chi tiết nhất.

SaiGonReview có tiêu chuẩn cung cấp thông tin rõ ràng, là cầu nối giúp hàng triệu người dùng có được lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất!

icon Facebook icon linkedin icon tiktok
Đăng ký email để nhận tin mới nhất

DMCA.com Protection Status © Bản quyền 2023 SaiGonReview.vn | Chỉnh Sách - Điều Khoản