Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 20/03/2024

Tổng Quan

Chính sách quyền riêng tư này là một phần của Điều khoản và Điều kiện của Trang web (như được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện) và áp dụng cho tất cả khách truy cập Trang web, bao gồm cả những người mua sản phẩm thông qua Trang web. Chính sách quyền riêng tư này mô tả những thông tin mà chúng tôi tại Sài Gòn Review. (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho mọi thông tin được Trang web của chúng tôi thu thập, bao gồm cả Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (như được định nghĩa bên dưới).

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này bằng cách đăng thông báo trên Trang web hoặc bằng cách liên hệ với bạn qua e-mail hoặc các phương tiện khác để bạn luôn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và khi nào chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc tài nguyên nào chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn truy cập Trang web từ bên ngoài Việt Nam, vui lòng đảm bảo xem lại các phần trong Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho bạn. Vì mục đích của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của quốc gia Việt Nam, Tổ chức là cơ quan kiểm soát dữ liệu.

Thu thập và sử dụng thông tin

THÔNG TIN NÀO VỀ BẠN ĐƯỢC THU THẬP TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn cung cấp cho chúng tôi để nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn, bao gồm tên, địa chỉ đường phố (để thanh toán hoặc giao hàng), địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán và thẻ tín dụng (“Nhận dạng cá nhân Thông tin”). Chúng tôi có thể thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân từ bạn theo những cách khác nhau và ở những nơi khác nhau trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin tại Sài Gòn Review, đặt lịch hay điền bất cứ form nhận ưu đãi, hướng dẫn từ phía chúng tôi hoặc quyên góp ủng hộ trên Trang web, Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập bởi chúng tôi và các đối tác thương mại điện tử bên thứ ba của chúng tôi là topAZ Media, nền tảng DANH SÁCH VÀNG.. Chúng tôi thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng Trang web.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập địa chỉ IP của bạn khi bạn sử dụng Trang web và chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu web, lỗi web, ảnh gif rõ ràng, cookie và các công nghệ tương tự (gọi chung là “Dữ liệu được thu thập tự động”) để tự động thu thập thông tin từ bạn khi bạn sử dụng. Trang web. Dữ liệu được thu thập tự động này cũng cho phép chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập Trang web bằng các trình duyệt hoặc thiết bị web khác nhau.

SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP.

Nói chung, Thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin khác được thu thập trên Trang web của chúng tôi để thu các khoản thanh toán bạn đã thực hiện trong Cửa hàng của chúng tôi và để trao đổi thư từ với bạn, để xử lý khoản quyên góp hoặc theo cách khác để theo dõi bất kỳ giao dịch nào như vậy. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm mới hoặc các sự kiện sắp tới. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận thông báo tiếp thị qua Email từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi E-mail đến quản trị trang web tại SaiGonReview.vn hoặc viết thư cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ trên Trang liên hệ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu được thu thập tự động để cải thiện Trang web của mình và cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, để xác định thư nào của chúng tôi đã được người nhận mở, từ đó chúng tôi có thể đánh giá tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, để kiểm soát việc hiển thị quảng cáo, để theo dõi mô hình sử dụng, chuyển động của từng người dùng và vị trí địa lý của bạn, giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, thu thập thông tin nhân khẩu học tổng quát, phân tích xu hướng, tiến hành nghiên cứu, cung cấp nội dung biên tập hoặc ghi lại thông tin đăng ký và cá nhân hóa .

KHI CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA.

Trừ khi được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thuê các nhà thầu, nhà cung cấp độc lập (như đối tác thương mại điện tử của chúng tôi) hoặc nhà cung cấp (gọi chung là “Nhà thầu bên ngoài”) để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cụ thể liên quan đến Trang web hoặc sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ xử lý và gian lận thẻ tín dụng sàng lọc và thực hiện đơn hàng. Việc các Nhà thầu bên ngoài này truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được giới hạn ở thông tin cần thiết một cách hợp lý để Nhà thầu bên ngoài thực hiện các chức năng hạn chế của họ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà thầu này (i) bảo vệ quyền riêng tư của Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này [và luật hiện hành] và (ii) không sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp cho chúng tôi với các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã ký hợp đồng.

Ngoài ra, thông qua Trang web của chúng tôi, bạn có thể có cơ hội mua (hoặc có thêm thông tin về) nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định được bán thông qua một cá nhân hoặc công ty không phải là chúng tôi (gọi chung là “Người bán bên thứ ba”) . Người bán bên thứ ba có thể yêu cầu bạn gửi một số thông tin nhất định cho họ để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ hoặc để lấy thêm thông tin từ họ. Bằng cách gửi thông tin được yêu cầu, bạn đồng ý chia sẻ thông tin đó với Người bán bên thứ ba. Thông tin này được Người bán bên thứ ba sử dụng và có thể phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của họ, chính sách này có thể khác với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với hoặc cho Người bán bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền chuyển thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của Quỹ với điều kiện bên thứ ba đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ việc chuyển tiền nào như vậy thông qua thông báo trên Trang web của chúng tôi và trong phạm vi có thể, qua E-mail.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền và chính phủ, có thể bao gồm các cơ quan bên ngoài quốc gia cư trú của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân trong những trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để bảo vệ sự an toàn và/hoặc bảo mật của người dùng, Trang web của chúng tôi hoặc công chúng.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY CÓ ÁP DỤNG KHI TÔI LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC KHÔNG?

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không do Tổ chức sở hữu hoặc điều hành. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho việc thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi hoặc thông qua bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bao gồm mọi trang web mà Trang web liên kết đến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, thực tiễn bảo mật và hiệu suất của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web của bên thứ ba và đọc các chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư của từng trang web đó để hiểu chính sách nào áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin của riêng họ.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Chúng tôi cố gắng bảo mật việc truyền Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi thông qua các biện pháp hành chính, kỹ thuật, nhân sự và vật lý hợp lý về mặt thương mại. Để giúp đảm bảo tính toàn vẹn và quyền riêng tư của Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp qua Internet tại thời điểm bạn mua bất kỳ sản phẩm nào hoặc quyên góp trực tuyến, các đối tác thương mại điện tử bên thứ ba được đề cập ở trên, Shopify.com và Strategic Fulfillment Services inc, cung cấp Lớp vận chuyển Bảo mật (“TLS”) bảo mật kỹ thuật số. Chỉ những nhân viên cần quyền truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thực hiện một nhiệm vụ hoặc chức năng cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân đó. Bất kể những điều đã nói ở trên, không nhân viên nào của Quỹ sẽ có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn được cung cấp thông qua Trang web này.

Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn nên lưu ý rằng luôn có một số rủi ro liên quan đến việc truyền thông tin qua Internet. Cũng có một số rủi ro là những người khác có thể tìm cách cản trở hoặc vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua e-mail hoặc tính năng “Liên hệ với chúng tôi” trên Trang web, bên thứ ba có thể xem thông tin bạn gửi khi chuyển tiếp bằng các phương tiện đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của bạn do lỗi hoặc hành động trái phép của bên thứ ba trong hoặc sau khi truyền.

CÁC LỰA CHỌN MÀ TÔI CÓ VỀ VIỆC THU THẬP, TIẾT LỘ VÀ PHÂN PHỐI THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN.

Trừ khi được mô tả khác trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích được mô tả ở trên hoặc được tiết lộ theo cách khác tại thời điểm chúng tôi yêu cầu thông tin đó từ bạn. Bạn có thể “từ chối” nhận email của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ với Người quản lý Bưu điện của chúng tôi theo địa chỉ nêu bên dưới. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi có thể mất vài ngày để xử lý mọi yêu cầu hủy đăng ký.

CHUYỂN TIỀN BÊN NGOÀI EEA

Thông tin trong phần này hướng đến những người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”).

Để xử lý thông tin của các cá nhân cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi lưu trữ và xử lý tất cả dữ liệu cá nhân tại Hoa Kỳ và chúng tôi cung cấp dữ liệu đó cho các Nhà thầu bên ngoài nằm ngoài EEA. Chúng tôi có thể làm như vậy để vận hành Trang web, để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích phân tích dữ liệu hoặc khi cần thiết để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của Tổ chức.

Các quốc gia không thuộc EEA có thể không có khung pháp lý chung về bảo vệ dữ liệu như các quốc gia EEA. Đặc biệt, Hoa Kỳ có thể không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc Thông tin nhận dạng cá nhân tương đương với mức độ của EEA.

KHÔNG THEO DÕI TIẾT LỘ.

Một số trình duyệt web có thể truyền tín hiệu “không theo dõi” (“DNT”) đến các ứng dụng di động mà người dùng liên lạc. Hiện tại, chúng tôi không thay đổi các phương pháp theo dõi của mình để đáp ứng với cài đặt DNT trong trình duyệt web của bạn. Chúng tôi có thể nhờ các đối tác bên thứ ba, bao gồm các công ty phân tích trang web, thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên Trang web. Các bên thứ ba này không được thay đổi cách thức theo dõi của họ theo cài đặt DNT trong trình duyệt web của bạn.

Thông tin chung

TRUY CẬP, CẬP NHẬT VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi để (1) truy cập, cập nhật hoặc sửa Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, (2) thay đổi tùy chọn của bạn đối với thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn có thể nhận được từ chúng tôi hoặc (3) xóa Thông tin nhận dạng cá nhân được duy trì về bạn trên hệ thống của chúng tôi, bằng cách liên hệ với Giám đốc Bưu điện của chúng tôi theo địa chỉ được nêu bên dưới; tuy nhiên, một số thông tin còn sót lại có thể vẫn còn trên phương tiện sao lưu và hồ sơ xóa. Những cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi và xóa như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thông tin khác mà chúng tôi lưu giữ hoặc thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách quyền riêng tư này trước khi cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa như vậy. Chúng tôi không thể xóa thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của bên thứ ba.

Ở một số khu vực pháp lý, bao gồm cả các quốc gia thuộc EEA, trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền (1) yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, (2) yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, (3 ) nhận bản sao Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và/hoặc hướng dẫn chúng tôi truyền dữ liệu đó cho bên thứ ba; và (4) phản đối việc chúng tôi tiếp tục xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc các mục đích khác. Nếu bạn cư trú tại EEA, bạn có thể thực hiện các quyền này miễn phí bằng cách liên hệ với Giám đốc Bưu điện của chúng tôi theo địa chỉ nêu bên dưới.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi quyết định sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân theo cách mà chúng tôi cho là khác biệt đáng kể so với cách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi tiết lộ cho bạn, tại thời điểm thu thập thông tin đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng các thay đổi trên Trang web của chúng tôi trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc qua email hoặc cách khác và bạn sẽ có lựa chọn về việc chúng tôi có sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo cách mới hay không. Chúng tôi cũng có thể thực hiện những thay đổi không đáng kể đối với Chính sách quyền riêng tư của mình mà nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

LIÊN HỆ VỀ CÁC CÂU HỎI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc tin rằng chúng tôi không tuân thủ các điều khoản trong đó, vui lòng liên hệ với Người quản lý Bưu điện của chúng tôi theo một trong các cách sau:

Gửi email cho người quản lý bưu điện của chúng tôi
quản trị trang web tại SaiGonReview.vn

Hoặc, viết thư cho Người quản lý Bưu điện của chúng tôi tại:
Văn phòng đại diện của Sài Gòn Review.
18A Nguyễn Gia Trí
Phường 25
Quận Bình Thạnh
Thành phố Hồ Chí Minh, 700000

Người nhận: Sài Gòn Review

Nếu bạn ở Việt Nam và nếu bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của mình, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý dữ liệu nơi bạn làm việc hoặc sinh sống hoặc nơi có bất kỳ cáo buộc vi phạm bảo vệ dữ liệu nào pháp luật xảy ra.

Nền tảng đánh giá minh bạch nhất tại TPHCM

Hàng ngàn điểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại Tp. Hồ Chí Minh được cộng đồng Reviewer trải nghiệm và đánh giá khách quan, minh bạch, chi tiết nhất.

SaiGonReview có tiêu chuẩn cung cấp thông tin rõ ràng, là cầu nối giúp hàng triệu người dùng có được lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất!

icon Facebook icon linkedin icon tiktok
Đăng ký email để nhận tin mới nhất

DMCA.com Protection Status © Bản quyền 2023 SaiGonReview.vn | Chỉnh Sách - Điều Khoản